[{"req1":{"blindtype":"Awning","getoperationsblock":"TRUE","getcoloursblock":"TRUE","configuretype":"ConfigureStandardBlind","operationsblock":"%3Cdiv+class%3D%22option+operation+MANUALHOOK+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22%2Fimages%2Fconfigurator%2Foperation%2FMANUALHOOK.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22MANUALHOOK%22+id%3D%22operation_MANUALHOOK%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_MANUALHOOK%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22MANUALHOOK%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3ERokas+vad%C4%ABba+ar+%C4%81%C4%B7iem%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3ERokas+vad%C4%ABba+ar+%C4%81%C4%B7iem%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3ELai+norull%C4%93tu+saulessargu+izmantojot+%C4%81%C4%B7us%2C+atver+logu+un+pagriez+to+par+180+gr%C4%81diem.+Tad+nofiks%C4%93+%C5%BEal%C5%ABziju+pie+diviem+%C4%81%C4%B7iem%2C+kas+atrodas+apak%C5%A1%C4%93j%C4%81s+v%C4%93rtnes+apak%C5%A1%C4%81.+Saulessargu+var+uzst%C4%81d%C4%ABt+no+iek%C5%A1puses%2C+un+tu+vari+atv%C4%93rt+un+aizv%C4%93rt+logu+pat+tad%2C+ja+saulessargs+ir+nolaists+uz+leju.%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+operation+ELECTRIC+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22%2Fimages%2Fconfigurator%2Foperation%2FELECTRIC.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22ELECTRIC%22+id%3D%22operation_ELECTRIC%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_ELECTRIC%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22ELECTRIC%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3EElektrisks%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3EElektrisks%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3ENo+elektrot%C4%ABkla+darbin%C4%81m%C4%81s+%C5%BEal%C5%ABzijas+ir+ieteicamas+VELUX+INTEGRA%C2%AE+no+elektrot%C4%ABkla+darbin%C4%81majiem+jumta+logiem.+%C5%BDal%C5%ABzijas+tiek+darbin%C4%81tas%2C+izmantojot+t%C4%81lvad%C4%ABbas+pulti%2C+kas+padara+to+par+ide%C4%81lu+risin%C4%81jumu+t%C4%81d%C4%81m+%C5%BEal%C5%ABzij%C4%81m%2C+kas+ir+gr%C5%ABti+aizsniedzamas%2C+vai%2C+ja+j%C5%ABs+vienk%C4%81r%C5%A1i+v%C4%93laties+papildu+komforta+l%C4%ABmeni%2C+kas+%C4%BCauj+jums+p%C4%81rvald%C4%ABt+j%C5%ABsu+%C5%BEal%C5%ABziju+no+jebkuras+vietas+sav%C4%81+istab%C4%81.%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+operation+SOLAR+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22%2Fimages%2Fconfigurator%2Foperation%2FSOLAR.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22SOLAR%22+id%3D%22operation_SOLAR%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_SOLAR%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22SOLAR%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3ESol%C4%81r%C4%81s%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3ESol%C4%81r%C4%81s%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3EAr+saules+ener%C4%A3iju+darbin%C4%81m%C4%81s+%C5%BEal%C5%ABzijas+ir+ide%C4%81li+piem%C4%93rotas+manu%C4%81li+vad%C4%81miem+un+sol%C4%81rajiem+INTEGRA%C2%AE+jumta+logiem%2C+kas+ir+augstu+ieb%C5%ABv%C4%93ti.+%C5%BDal%C5%ABzija+tiek+p%C4%81rdota+kop%C4%81+ar+t%C4%81lvad%C4%ABbas+pulti%2C+ko+darbina+ar+standarta+bateriju.+%C5%BDal%C5%ABziju+ir+viegli+uzst%C4%81d%C4%ABt%2C+jo+nav+nepiecie%C5%A1ami+nek%C4%81di+vadi.+Ir+iesp%C4%93jama+ar%C4%AB+manu%C4%81l%C4%81+vad%C4%ABba.%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E","coloursblock":"%3Cdiv+class%3D%22option+colourSwatch+Awning+5060+%22%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%225060%22+id%3D%22colour_5060%22+name%3D%22colour%22%3E%3Clabel+class%3D%22border%22+for%3D%22colour_5060%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+transparencyLevel+level1%22%3E1%3Cspan+class%3D%22message%22%3ECaursp%C4%ABd%C4%ABgas%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22fill%22+data-ispic%3D%221%22++data-colour%3D%225060%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+top+transparency-tooltip%22%3E%3Ctable%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22transparency-image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3E5060+Saulessargs%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+transparencyLevel+level1%22%3E1%3C%2Fdiv%3E%26nbsp%3B+%3A+Caursp%C4%ABd%C4%ABgas%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Cdiv++style%3D%22clear%3Aboth%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%0A"},"AvailableProducts":{}}]